• Forumet er stengt for nye innlegg, men du kan fortsatt gå inn på eldre årganger for å lese.

Damelaget 2013: Verken 1. eller 2. divisjon

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#1
Samarbeidspartnere har fått denne e-posten tilsendt fra dagl.led/markedssjef i Alta IF Fotball, Tron Møller Natland (gjengitt med tillatelse):

Alta IF Fotballs damelag har, som de fleste trolig har registrert, hatt en noe usikker fremtid etter sesongavslutningen 2012. Etter fire sammenhengende år i 1. divisjon ble det nedrykk til 2. divisjon. I møte med spillerne etter sesongen ble det tydelig at kun et fåtall av jentene ønsket å satse videre med Alta IF. Noen ville å flytte for å spille på høyere nivå, andre for å studere, mens noen mente det var tid for å gi seg med fotballen. Totalt satt vi igjen med 4-5 sikre navn, og noen usikre – med andre ord en alt for tynn stall til å videreføre en reell satsing med de utfordringer det medfører administrativt og økonomisk.

Det ble opprettet et Sportslig Utvalg for damefotballen som skulle forsøke å finne en god løsning. Utvalget har lagt inn betydelig innsats, deriblant gjennomført samtaler med hver enkelt spiller og sett etter spillere og trener(e) både internt og eksternt. Møter ble gjennomført med både Bossekop UL og Tverrelvdalen IL, og vi endte til slutt opp med det som så ut til å være en fin løsning i samarbeid med sistnevnte. Som det fremgår av vedlagte pressemelding datert 16. januar 2013 var klubbene enige om en felles satsing.

Dessverre mottok vi en e-post fra Tverrelvdalen IL denne uken hvor klubben trekker seg fra samarbeidet. Tverrelvdalen IL begrunner bruddet med «De juridiske utfordringene rundt seriespillet, den økonomiske situasjonen i Alta IF og det at vi ser at et samarbeid vil kunne trekke stor del av kapasiteten til de få nøkkelpersonene vi har i og rundt gruppa (…)». Dermed var vi tilbake til start, og underrettet gjenværende spillere om dette. Spillerne fikk da den tunge beskjeden om at Alta IF ikke vil være i stand til å stille et lag i 2. divisjon kvinner 2013, og spillere som ønsket å satse ble bedt om å ta kontakt med BUL, TIL eller annen passende klubb for å få en god trenings- og kamparena. Klubben vil selvsagt være behjelpelig i den sammenheng om spillerne har behov for det.

Samtidig vil vi videreføre et tilbud til de som skulle ønske å forbli i klubben. Det betyr at vi forhåpentligvis vil stille et lag i 3. divisjon kvinner, bestående av de spillerne som spilte i 3. divisjon 2012, gjenværende spillere fra A-laget, samt de eldste jentespillerne og noen «eldre» spillere. Vi vil nå begynne jobben med å få på plass en trener for dette laget. Vi mener det er fornuftig å videreføre et seniorlag for damene, både for å ha et tilbud til eksisterende spillere, men også for å ha et tilbud til de unge, lovende spillerne som kommer opp de nærmeste årene.

Det er med svært tungt hjerte både for meg, Sportslig Utvalg og en rekke andre ressurser i Alta IF-miljøet vi nå har kommet til denne konklusjonen. Samtidig ser vi heller ingen annen løsning med nåværende spillerstall. Vi tar til etterretning at vi ikke har gjort en god nok jobb for å ta vare på de jentene som har kommet opp de siste årene, men vil samtidig berømme trenerne for den jobben som er gjort og gjøres i aldersbestemt avdeling. Det gror for tiden godt, og med nye tilskudd som «Jenteløftet» ser vi absolutt ikke mørkt på fremtiden. Dette er en mulighet til å starte på nytt, og den muligheten må vi prøve å ta vare på.

Med tid og stunder håper vi at Alta som by igjen vil ha et damelag på høyt, nasjonalt nivå. For øyeblikket får vi konsentrere oss om det vi har, og å sikre klubbens fremtid.

PS! Spesielt kjedelig er situasjonen når vi i dag [1. februar, red.anm.], ikke direkte uventet, mottok tilbudet fra Norges Fotballforbund om å spille i 1. divisjon også i 2013. Dette på bakgrunn av at Kattem har trukket seg fra Toppserien, og under forutsetning av at Fart eller Medkila takker ja til den plassen. Forutsatt at det økonomiske var på plass kunne Alta by også i 2013 hatt damelag på nasjonalt nivå, men det blir naturlig nok mye «om» og «hvis».
 
Topp