• Forumet er stengt for nye innlegg, men du kan fortsatt gå inn på eldre årganger for å lese.

NSA nyhetsbrev

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#1
Norsk supporterallianse vil oppdatere oss med omtrent månedlig nyhetsbrev. Disse er meget lange, så tar meg den frihet og forkorter ned til det viktigste for oss som er supportere i Adeccoligaen...

Først styret til NSA:
På årsmøtet i NSA 24. februar ble det valgt nytt styre i organisasjonen. Styret har hatt konstituerende møte, og har denne sammensetningen:
Audun Kjelstrup, Den Gule Horde: Talsperson
Vegar Hjermundrud, Kanari-Fansen Lillestrøm: Kasserer
Per Arne Flatberg, Brann Bataljonen Øst, avd. vest: Sekretær
Morten Fagerli, Skeidoksene
Mikkel Kjelstrup, Klanen
Thomas Ramsrud, KIL Supporterklubb
Hanne Mari Jordsmyr, Klanen

<http://fotballsupporter.no/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=41>

Supporterkontakter
De fleste har nå fått med seg at det i år er et lisenskrav å ha supporterkontakt i alle klubber i våre to øverste divisjoner. Dette er en stor utfordring og stor mulighet for både klubber og supporterklubber. Erfaringene fra supporterkontaktdelen på supporterseminaret tilsier at dette neppe blir en suksess med det aller første, men vi gir oss ikke av den grunn. NSA-styret har skaffet mye kunnskap om supporterkontakt-ordningen, og har kontakter med våre kolleger i Tyskland.

I den forbindelse minner vi spesielt om tilbudet fra Stuart Dykes om å besøke en tysk klubb av passe størrelse for studieopphold. NSA formidler kontakt til både klubber og supporterklubber.

Les mer om supporterkontaktordningen her: http://fotballsupporter.no/index.php?option=com_content&view=article&id=417:supporterkoordinatorer&catid=23:info-fra-styret
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#2
Fotballtinget
NSA var tilstede på Fotballtinget den første helga i mars. Utover å være synlige og drive lobbyvirksomhet, var det viktigste for oss å støtte forslagene til Hasunds Hund om større forutsigbarhet, fotball i helgen og flere cupfinalebilletter til supporterne. <http://www.ba.no/sport/fotball/brann/article5879831.ece> Vi ønsket også å løfte frem medlemsdemokratiet i norsk fotball i tråd med uttalelsen fra NSAs årsmøte. <http://fotballsupporter.no/index.ph...cle&id=418:norsk-fotball-pa-vei-utfor-stupet>

Vi nådde ikke fram med noen av sakene, men fikk satt dem på dagsordenen. Forslaget om seks ukers frist for flytting av kamper fikk til og med flertallet på Forbundstinget med seg, men krevde to tredjedels flertall for å tas inn i kampreglementet.

Uavhengig av avstemningene, opplevde vi bred støtte for de supporterdrevne sakene. Det blir svært vanskelig for NFF å selge ut ekstra kampdager eller flytte kamper på kort varsel i framtiden. NFF fikk også klare signaler om å fordele flere billetter til supporterne i forbindelse med cupfinalen.

Når det gjelder medlemsdemokrati, er vi i dialog med Norsk Toppfotball, som svært gjerne vil høre våre synspunkter på medlemsdemokrati, og arbeide med oss om dette.
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#3
Bortesupporteropplevelsen
NSA har i mange år evaluert arrangørene og den opplevelsen vi har som bortesupportere på de forskjellige arenaene. Nå ønsker vi å gjøre dette mer systematisk og ber hver supporterklubb sette av fem minutter etter hver bortekamp til å evaluere opplevelsen. Vi har laget et eget skjema for dette som gjør at vi kan hente ut detaljert statistikk og gi konstruktive tilbakemeldinger til arrangørene. Deres tilbakemeldinger er viktige, og vi opplever at evalueringene blir etterspurt av våre kontaktpersoner i NTF og NFF. Dersom vi skal kunne forbedre stadionopplevelsen på de dårligste arenaene, er innspillene deres svært viktige!
Vi håper dere kan prioritere dette arbeidet, og lover Josimar-abonnement til de ivrigste. Skjemaet finnes her: http://www.fotballsupporter.no/feedback/
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#4
Nyhetsbrev fra NSA april (litt forkortet):

Supportercupen 2012Supportercupen 2012 arrangeres av Saftkokaradn i Sogndal. Dato for begivenhetene er 8. September, og det tegner til å bli et bra arrangement. For mer info, sjekk ut www.supportercup2012.com, evt. NSAs sider på Facebook.

Innføring av supporterkoordinator(SK)
Nytt av året er supporterkoordinatorer i de to øverste divisjonene. Vi er spente på om dette fungerer og vil gjerne høre hvordan dette oppleves ute i din klubb.
Ny politilovgivning
NSA er bekymret for eskaleringen i politiaktivitet, da særskilt på LSK-VIF og FKH-SKB. Forslag til ny politilovgivning er sendt ut på høring, og vi har gitt våre innspill til kontaktpersonene våre. Svar fra politijuristene på våre spørsmål vedr. "registeret" som ble kringkastet av massemedia før sesongen er blitt purret på, og vil distribueres til medlemsklubbene så fort vi har disse i hende.
Sikre ståplasser
NSA har bidratt med innspill til det nye ståplassreglementet. Forhåpentligvis vil NFF sende ut retningslinjene før sommeren, slik at klubber som planlegger nye stadion eller ombygging av gamle kan vite hva de forholder seg til.

Kamputvalgsgruppa
I et forsøk på å gjøre situasjonen med kamputvalg lettere for rettighetshaverene ønsker vi å arbeide strukturert for å kunne gi kamputvalget tilbakemelding om hvilke kamper som må beskyttes mot flytting. Gangen i dette vil følge omtrent slik:
* NSA sender ut forespørsel til medlemsklubbene én gang i måneden.
* Supporterklubbene gir tilbakemelding for kamper 8-12 uker fram i tid som ikke bør legges utenfor helgerunden
* NSA videresender supporterklubbenes innspill til kamputvalgssgruppa 7 uker før

Bortesupporterevaluering
Vi minner om den løpende bortesupporter-evalueringen som er tilgjengelig på http://fotballsupporter.no/feedback. For å hjelpe på motivasjonen gir vi bort abonnement på fotballbladet Josimar til de som er flinke til å bidra med tilbakemeldinger.

Norge-England
Vi minner om landskampen Norge-England på Ullevål den 26. mai. Styret har lyttet til fra medlemsklubbene og satt ned prisen på billettene med 100,-. Ny pris: 450,- pr. pers. Ta kontakt med billettansvarlig i din klubb dersom du vil ha billetter!
Pyrostipend
Brannvernforeningen krever sertifisering på alle som skal benytte pyroteknisk materiale f.o.m. 01.01.12. NSA jobber videre med pyroreglementet til NFF og prøver å unngå at det blir et krav som påvirker våre medlemsklubber i særlig stor grad. Uansett kan det være greit å minne om muligheten til å søke om pyrostipend fra NSA. NSA hadde en representant tilstede på sikkerhetsseminaret som ble arrangert av Oddrane/Odd. Se fotballsupporter.no for reisebrev/referat.

Medlemsregister
NSA har begynt prosessen med et elektronisk kontakt-register. Målet er enklere eposthåndtering og bedre oversikt over hvem vi skal sende mail til for forskjellige saker.
 
Topp