• Forumet er stengt for nye innlegg, men du kan fortsatt gå inn på eldre årganger for å lese.

Ny stadion

Rattle

Erfarent medlem
#76
FraParken skrev:
Rattle skriver om rådmannen:
”...Ikke utredet ny felles fotballstadion i samarbeid med BUL, Alta IF og Finnmarkshallen slik som vedtaket i Formannskapet ba han om å gjøre.”
Vedtaket i formanskapet sier korrekt at det skal settes ut et utvalg for utredning av et nytt fotballstadion i alta. Rådmannen eller den han bemyndiger leder utvalget. Kultursektoren er sekretariat.

Hvem skal gjøre hva her og hvem skal være leder? Synes Rådmannen kommer ganske så tydelig fram her.

FraParken skrev:
20. juni, kom saken opp i kommunestyret
Helt korrekt her så skal "administrasjonen" utrede Finnmarkshallen, renovering av dagens stadion på Aronnes og Ny stadion. Er det da korrekt å kun utrede muligheten for ny stadion på Aronnes så lenge det er stor uenighet om beliggenhet? Nå har utvalget talt og Rådmannen/administrasjonen får ballen tilbake i fanget for videre utrednig.

FraParken skrev:
Så langt hadde BUL og Alta IF som aktører vært med på det som var av møter inkl kommunestyremøtet! Å da si at man ikke har vært med i prosessen blir da helt feil.
Etter dette møtet er det kun Alta IF som har vært med i prosessen ved bl.a. å utlevere tegninger osv. Det er ikke gitt noen indikasjoner til BUL om at hele tankegangen om fellesanlegg er nedlagt og at det kun er opprustning av Alta IF sin bane som gjelder.

I tillegg til dette var ordfører tidlig ute i prosessen å flagget en felles arena. Hvis framgangsmåten blir som dette skisserer har jo faktisk BUL rett i en viktig ting. Lanseringen av fellesarena var bare et skygespill for å bygge ny arena til Alta IF. Det kan iallefall lett oppfattes slik hvis "utvalget" skisserer flere alternativer, men kun det "billigste" eller mest praktiske blir utredet.

FraParken skrev:
men faktisk har tillatt seg å bruke skattebetalernes penger til å utrede nytt stadion på Aronnes. Hallo!!! At de fikk bruke våre tegninger gjorde faktisk utredningen billigere! Det er denne følelsesladde måten å skrive på jeg blir mektig irritert på. Det er retorikk på sitt verste.
Dette viser jo hvor lite BUL har vært inne i prosessen etter kommunestyremøtet 20. juni. De vet ikke engang at det er Alta IF sitt prosjekt som er blitt utredet eller hvem som har gjort det.

FraParken skrev:
Formelt er det derfor direkte uriktig å beskylde rådmannen for noe som helst i denne saken!
Her er jeg fortsatt uenig. Rådmannen skal utrede saker og presentere det for formanskapet og komunestyret i samarbeid med ordfører. Ordfører har flagget i media at det er fellesanlegg som har vært intensjonen. Rådmann har utredet Aronnes. Rådmannen kan frikjennes unner sterk tvil hvis man kun ser på ordlyden i kommunestyrevedtaket 20. juni. Men ikke glem her at det under ingen omstendigheter er flagget at tanken om fellesarena er ute...


FraParken skrev:
Imidlertid vedtar ikke formannskapet hans innstilling, men går inn for å gi 5 mill + 15%’en til Alta IF. Denne endrede innstillingen til kommunestyret er det som enda en gang blir omgjort i AP’s gruppemøte i timene før kommunestyremøtet.
Hvem er det her som har gjort en forsåvidt god og korrekt lobbyvirksomhet? Det er heller tvilsomt at politikerne mot rådmannens innstilling og uten påvirkning plutselig skal tilby 5 mill ekstra? Her har Alta IF gjort en korrekt og god lobbyvirksomhet noe de skal ha honør for. Men ikke kritiser BUL for lobbyvirksomheten når Alta IF gjør det samme. Det blir å kaste stein i glasshus.

FraParken skrev:
Og ingen må fortelle at ikke BUL har kjørt hardt ut i denne saken, og faktisk gjort flere av representantene usikre.
Her må du tenkte tilbake på hva BUL trolig vet om saken. Det vet at det har vært ønsket fellesanlegg og det var satt inn et utvalg som skulle utrede det hvor de var involvert. De gav sin mening og administrasjonen i Alta Kommune skulle utrede det videre. Når da formannskapet behandler saken er det ikke et fellesanlegg lengre, men et Alta IF anlegg. Ikke rart at BUL får hakeslepp i denne saken. Begynner faktik å forstå det bedre og bedre jo mer jeg leser i sakspapirer. Desverre for Alta IF ja, men ville det være korrekt at Kommunestyret skulle behandle ny fotballstadion i Alta og at politikerne tror det er et fellesanlegg, men så er det stikk i strid med de øvrige lagenes ønske.

Hadde ikke BUL reagert på dette så hadde ikke styret gjort jobben sin. Desverre for Alta IF, men sånn oppfatter jeg det fra utsiden.


FraParken skrev:
Hvorfor ønsker vi anlegget på Aronnes?
God argumentasjon som jeg er enig i fra Alta IF sitt ståsted, men fellesarena vil det definitivt ikke bli.

Jeg vil til slutt berømme deg for et svært saklig og godt begrunnet innlegg. Det er helt tydelig at du ser det kun fra Alta IF sitt ståsted og ikke har evnet å sette deg inn i saken fra BUL sin side. Personlig mener jeg at Jan Roger Fagerhaug i sitt brev var velformulert og saklig. Han stilte spørsmål med motiv for å flagge fellesanlegg hvis det ikke var det som var intensjonen til å begynne med. Det kom riktignok en litt drøy kommentar korrupt inn der som burde vært utelatt. Tror at kommunen og politikerne hadde gode intensjoner med dette, men at tid og økonomi har gjort at det var lett å falle tilbake til Alta if sin løsning da de trolig hadde snarestbehov for ny stadion.

Jeg må bare oppfordre til at Alta IF også kan se dette fra BUL sitt ståsted og faktisk forstå hvorfor denne reaksjonen måtte komme. Hvis det i tillegg er noen rykter i det politiske miljø om at BUL ikke ville få den 15% til et evt eget anlegg hvis det ble bygget (hvis det ble bygget et fellesanlegg på Aronnes) så var BUL definitivt nødt til å handle.
 

KO

Erfarent medlem
#77
Rattle; du baserer det meste av din argumentasjon på at det var et FELLESstadion som var under planlegging. Dette stemmer jo ikke. Det var har på tale om et hovedanlegg for fotballen i Alta, og hva er mer naturlig enn at det plasseres der hvor den eneste klubben som har målsetting om å spille toppfotball spiller sine hjemmekamper? Et hovedanlegg er ikke et felles-stadion. Color Line stadion, Molde stadion og nye Stavanger stadion er eksempler på hovedanlegg.

Rattle oppfordrer til å se det fra BULs ståsted. Ok, Alta planlegger stadion og søker støtte for dette. Hva har BUL å gjøre med dette? Ingenting egentlig, all den tid BUL planlegger eget anlegg på Breverudmyra. Med mindre man ser en konkurrent til senere bevilgninger å ser det som lurt å motarbeide AIFs anlegg for å fremme egne interresser.

Jeg velger foreløbig å tro at dette har vært et sololøp av Fagerhaug uten bred støtte i BUL, i motsatt tilfelle klarer jeg ikke å finne andre grunner til motarbeidingen enn misunnelse eventuellt en skjult agenda.
 

Rattle

Erfarent medlem
#79
KO: Alta IF planlegger stadion, lanserer det og høster positivitet hos ordfører som lanserer den supre ideen om felles arena. Prosessen går videre og formannskap er svært opptatt av at dette skal være en arena hvor alle klubbene har tilgang til anlegget i en egen avtale. Viser til vedtak i formannskapet og siterer:

Under forutsetning av at Alta IF inngår en avtale med Alta kommune som sikrer de øvrige klubbene i Alta tilgang til anlegget

Vil også påpeke at BUL avsluttet sitt innlegg med at de var positiv til at Alta kommune støttet ALta IF med 5 mill ekstra, men det måtte ikke gå på bekostning av støtten til breddeidressen forøvrig og tilsvarende prosjekter som skal bygges senere (Breverud).

Dette kan heller ikke være et sololøp av Fagerhaug da hele hovedstyret stod bak det og hadde signert på brevet.
 

RS

Admin
Medlem av ledelsen
#80
Hvor har du det fra at jeg synes BUL suger? Synes det er en fin klubb, og heier like mye på dem som alle andre altalag, men har hele tiden sagt at det de har gjort i denne saken er et tilbakesteg ikke bare hva hovedarena angår, men også det framtidige samarbeidet klubbene i mellom. Hva nytt er det å tilføre? Det er jo ganske åpenbart at BULs folk har hatt skylapper i denne saken, og man kan også begynne å lure på hvorfor du er så innbitt pro-BUL?
 

KO

Erfarent medlem
#81
Hva var så forferdelig galt ved at andre klubber ville ha tilgang til bruk av et hovedanlegg Rattle? Du er vel klar over at dette ikke gjør den til en fellesarena?

Legger merke til at du stadig klipper inn korte sitater som passer for å underbygge dine påstander, men at du samtidig unnlater å ta med helheten i BULs brev og kommunestyrets vedtak. Du klarer til og med å prestere å få til at BUL støttet ekstra midler til Altas stadionplaner. Det vet du ikke er sant.

Om alle i BULs hovedstyre hadde signert på brevet vil jeg ikke ta for en sannhet. Regner med at det kommer fram mer om den saken etterhvert.

Det er oppsiktsvekkende hvor engasjert du er i denne saken Rattle, og det i Altas disfavør. Har en mistanke om at din tilknytning er til en annen klubb, uten at jeg skal nevne BULs navn. Kanskje jeg kan la din egen oppfordring gå tilbake til deg selv; prøv å se denne saken fra Alta IFs ståsted.

RS sin støtte til mitt innlegg forsøker du å latterligjøre ved å framstille det ved at jeg gjennom mitt innlegg synes BUL suger. For det første bruker jeg ikke slike åndssvake uttrykk, å for det andre nærer jeg ingen hat til BUL.
 

Rattle

Erfarent medlem
#82
Vil gjenta igjen. Har ingen tilknytning til BUL, Alta IF eller noen andre idrettslag bortsett fra min støtte til Alta IF gjennom steinberget og som tilskuer på kampene.

Mitt engasjement i denne saken er debatten her og jeg vil fremlegge min oppfatning av saken. Når saken debatteres og etter min oppfatning Alta IF surmuler over vedtaket så engasjerer det meg.

RS: Får bruke ditt svar fra tidligere. Ser ikke at ditt innlegg sparker ben under det jeg allerede har skrevet så jeg henviser til mine tidligere innlegg.

KO: Fra Alta IF sitt ståsted har jeg forståelse for frustrasjon over å ikke få 5 mill ekstra i støtte til ny stadion. Jeg har også forståelse for at de føler at det BUL kom med var oppgulp og ikke til fordel for idretten i Alta. Det er nettopp derfor jeg har engasjert meg og presentert saken sånn som jeg opfatter den. Både gjennom media, gjennom Alta kommunes offentlige møteliste med instillinger og vedtak, samt et forsøk på å sette meg inn i hvorfor utspillet fra BUL egentlig kom.

Saken er egentlig såre enkel. Hadde BUL ikke sagt sin mening om "Fellesanlegg" så ville dette muligens gått gjennom i kommunestyre. Neste gang BUL ville ha sine 15% støtte til Breverudanlegget kunne svaret frt vært at "Beklager, men vi har allerede et anlegg på Aronnes og hvis dere vil spille fotball på høyere nivå så får dere værsegod bruke det eller bygge eget anlegg uten kommunal støtte".

BUL sitt utspill var nødvendig og avslutningsvis i brevet fra BUL stod det at de støttet et ekstra tilskudd til Alta IF hvis forutsetningen var tilskudd til Alta IF sin arena samt at det ikke ville bety endringer i politikken om 15% støtte til øvrige idrettsanlegg. Dette ble også debattert i kommunestyremøtet og ordfører Geir Ove Bakken tok ordet og avkreftet ryktene om endring i 15% politikken. Ergo BUL oppnådde det de hadde måtte.

Vedr. BUL's hovedstyre kan du bla frem Altaposten hvor brevet var gjengitt.
 

KO

Erfarent medlem
#83
Igjen omtaler du anlegget som et fellesanlegg. Dette skulle være en hovedarena brukt av den eneste klubben som har ytret sin målsetting om spill i norsk toppfotball.

Hvor kommer frykten med at kommunen kom til å fjerne 15% regelen etter et evt vedtak til støtte for Alta IFs planer fra? Har de hatt for vane å gjøre det etter tidligere bygg av idrettsanlegg?

Burde Alta IF gått i mot at kommunen kjøpte BUL-hallen fra BUL pga at de selv planla å selge Komsaløypa til kommunen? Som kjent betalte kommunen masse penger for hallen mens de kun ville ta i mot Komsaløypa gratis, selv om den blir brukt mye mer av almennheten enn BUL-hallen (noe som burde vært avgjørende for kommunen). Også i denne saken jobbet Fagerhaug iherdig FOR kjøp av BUL-hallen og MOT kjøp av Komsaløypa.

Ditt argument om at BUL var i sin fulle rett til motarbeidelse av et hovedanlegg for fotball pga. sine egne planer avslører vel kun at Fagerhaug da burde vært erklært inhabil i denne saken pga sin stilling som leder i BUL.
 

Rattle

Erfarent medlem
#84
KO skrev:
Igjen omtaler du anlegget som et fellesanlegg. Dette skulle være en hovedarena brukt av den eneste klubben som har ytret sin målsetting om spill i norsk toppfotball.
Har du egentlig fulgt med i media når tanken om et anlegg ble lansert? Tror du Kommunen ønsket å involvere BUL, TIL, RIL og AIF hvis de kun ønsket et AIF anlegg.?

KO skrev:
Hvor kommer frykten med at kommunen kom til å fjerne 15% regelen etter et evt vedtak til støtte for Alta IFs planer fra? Har de hatt for vane å gjøre det etter tidligere bygg av idrettsanlegg?
Frykten kommer etter at flere sentrale politikere har signalisert det.

KO skrev:
Burde Alta IF gått i mot at kommunen kjøpte BUL-hallen fra BUL pga at de selv planla å selge Komsaløypa til kommunen? Som kjent betalte kommunen masse penger for hallen mens de kun ville ta i mot Komsaløypa gratis, selv om den blir brukt mye mer av almennheten enn BUL-hallen (noe som burde vært avgjørende for kommunen). Også i denne saken jobbet Fagerhaug iherdig FOR kjøp av BUL-hallen og MOT kjøp av Komsaløypa.
Husker at saken var omtalt i media, men satte meg ikke inn i den når den gikk. Kan derfor ikke uttale meg om hva som var riktig den gang da.

KO skrev:
Ditt argument om at BUL var i sin fulle rett til motarbeidelse av et hovedanlegg for fotball pga. sine egne planer avslører vel kun at Fagerhaug da burde vært erklært inhabil i denne saken pga sin stilling som leder i BUL.
Innhabilitet i denne saken blir finnjuss på høyere plan. Dessuten var jo Fagerhaug en av de få komunepolitikerne som egentlig tenkte at et anlegg på Aronnes aldri ville bli et fullverdig fellesannlegg. Prosessen hadde utviklet seg fra utvalget avsluttet sitt arbeid 20. juni, til kommunestyremøtet 24. oktober. 20. juni var tanken ett fellesanlegg, men 24. oktober var prosjektet et rent Alta IF anlegg.
 

GRB

Erfarent medlem
#85
KO skrev:
Rattle; du baserer det meste av din argumentasjon på at det var et FELLESstadion som var under planlegging. Dette stemmer jo ikke. Det var har på tale om et hovedanlegg for fotballen i Alta, og hva er mer naturlig enn at det plasseres der hvor den eneste klubben som har målsetting om å spille toppfotball spiller sine hjemmekamper? Et hovedanlegg er ikke et felles-stadion. Color Line stadion, Molde stadion og nye Stavanger stadion er eksempler på hovedanlegg.

Rattle oppfordrer til å se det fra BULs ståsted. Ok, Alta planlegger stadion og søker støtte for dette. Hva har BUL å gjøre med dette? Ingenting egentlig, all den tid BUL planlegger eget anlegg på Breverudmyra. Med mindre man ser en konkurrent til senere bevilgninger å ser det som lurt å motarbeide AIFs anlegg for å fremme egne interresser.

Jeg velger foreløbig å tro at dette har vært et sololøp av Fagerhaug uten bred støtte i BUL, i motsatt tilfelle klarer jeg ikke å finne andre grunner til motarbeidingen enn misunnelse eventuellt en skjult agenda.
hehe...mulig du har et poeng i det med skjult agenda...
 

Jens

Aktivt medlem
#88
Hvis agendaen til BUL va breverudanlegget i 2012 så e ikke det mye skjult.

..men den samiske tilknytningen skulle vel helst være skult en stund til. Ref Fagerhaugs uttalelser om at :disse opplysningene så han helst at ikke kom frem på dette tidspunktet.
Klart at ikke begge disse anleggene ville bli støttet av et sameting som arena for Samelandslagene. Står fremdeles på at agendaen var et forsøk på å sabotere aronnesutbyggningen til en finansavtale med sametinget var klar.
Og hvorfor gå imot de 5 mill.? Det hadde jo vært greit å vist til de når de selv skulle bygge ut Breverud. Og, Rattel, hvilke politikere har skremt med å ta bort 15%, og hvor har du det fra?
 

Per

Superfinn
#89
Skjult agenda. De fleste politikeran i kommune styret har vel en agenda, om den går den ene eller den andre veien.
 

Rattle

Erfarent medlem
#90
Jens skrev:
Klart at ikke begge disse anleggene ville bli støttet av et sameting som arena for Samelandslagene. Står fremdeles på at agendaen var et forsøk på å sabotere aronnesutbyggningen til en finansavtale med sametinget var klar.
Samisk nasjonalarena i Alta har vært diskutert i flere år og er ingen nyhet i seg selv. Det er selvfølgelig uheldig at media trykker opp at BUL diskuterer det etter den mediestormen som har vært rundt arenasaken den siste tiden.

Jens skrev:
Og hvorfor gå imot de 5 mill.? Det hadde jo vært greit å vist til de når de selv skulle bygge ut Breverud. Og, Rattel, hvilke politikere har skremt med å ta bort 15%, og hvor har du det fra?
I brevet fra BUL står det at de ikke var enig i fellesarena. Avslutningsvis sier de også at de støtter Alta IF sin arena under forutsetning av at det ikke går ut over 15% støtte til andre arenaer.

Jens skrev:
Og, Rattel, hvilke politikere har skremt med å ta bort 15%, og hvor har du det fra?
I fare for å gjenta meg selv så har det vært diskutert at det ikke vil gies ytterligere støtte til en ny hovedarena for f.eks. BUL så lenge kommunen allerede har bidratt med støtte til en "Fellesarena". Dette ble avkreftet i kommunestyremøtet 24. oktober hvor ordfører garanterte for at det ikke ligger noen føringer om endring av 15% støtte til anlegg.
 

Jens

Aktivt medlem
#91
Jeg spør nå en gang til Rattel: Hvilke politikere og hvor har du hørt/sett dette ?
Det kan du svare på UTEN å gjenta deg selv, for noe svar har jeg ikke sett noe sted på disse sidene.
Når det gjelder de 5 mill, så hvorfor kan ikke disse gis uten at det skal markeres en fellesarena? Det kunne jo være et bidrag til et hovedanlegg, uten at dette måtte bety at alle kamper skulle henvises dit. Det er en mulighet for at f.eks Bul kunne trenge den ved en visitt i 2 div, som også vil få arenakrav fra NFF om et år eller to, inntil deres egne arenar var tilfredstillende.
Hadde BUL "holdt kjeft" ville antagelig Alta IF fått disse midlene, og BUL det samme ved finasieringen av Breverud, om da ikke kommunens økonomi skulle falle helt sammen. Ut fra dagens situasjon hadde de funnet en utvei selv om rammmene er stramme.
 

Rattle

Erfarent medlem
#92
Jens: Kan kun bekrefte via 3. person at sentrale politikere i AP uttalt at dette ville kunne få konsekvenser for framtidig støtte til store anlegg. Det ble også gjort en sammenligning og at Breverud anlegget da ikke var nødvendig...

De 5 mill kan gjerne gies til en særskilt arena til Alta IF. Så lenge det ikke får konsekvenser for framtidig støtte til anlegg kan kommunen godt for min og sikkert også BUL sin del gi 10 eller 15 mill i ekstra støtte i tillegg til 15%.

Hadde BUL holdt kjeft hadde svarer når BUL skulle søke om midler vært at "Beklager, men vi har allerede en fellesarena på Aronnes som dere har tilgang til og dere får bruke den eller finansiere 100 % selv." Så lenge intensjonen om ekstra støtte var fellesarena, å sikre alle lagene tilgang til arenaen og ikke isolert Alta IF så blir det feil.
 

RS

Admin
Medlem av ledelsen
#93
Rattle skrev:
De 5 mill kan gjerne gies til en særskilt arena til Alta IF. Så lenge det ikke får konsekvenser for framtidig støtte til anlegg...
Skjønner ikke hvorfor du fortsatt snakker om dette. Hvorfor støtte til en toppfotball-standard-arena vil få konsekvenser for andre anlegg er hinsides min forståelse, men fortsatt er du bombastisk og pro-BUL i dine argumenteringer. Kjenner deg som en oppegående person, men i denne debatten har du gravd deg lengre og lengre ned i myra. Sorry Rattle, men du har rett og slett feil.
 

Rattle

Erfarent medlem
#94
RS: Har faktisk ikke gravd meg ned i myra. Har argumentert saklig hele veien. Grunnen til at det føles vel pro-BUL er jo at ingen andre her vil se på fakta..

Det som er hinsides din forståelse heter tydeligvis politikk. Og de karran der oppe på rådhuset e aldeles ikke lett å ha med å gjøre hvis man ikke kjenner en som kjenner en som kjenner en som har litt å si innad i partiene. Står fortsat på at BUL sitt utspill var nødvendig fra BUL sin side.
 

Rattle

Erfarent medlem
#95
Denne saken er foreløpig blitt debattert av ihuga Alta IF supportere, meg som nøytral og kjennskap til saken via media samt FraParken som trolig er en sentral person i Alta IF. Hadde faktisk vært litt interessant om en sentral BUL person hadde argumentert fra BUL sitt ståsted. Har som nevnt ingen linker til BUL og kjennskap til saken utover media og saksframlegg, men mener at jeg har klart å lese litt mellom linjene i denne debatten.
 

RS

Admin
Medlem av ledelsen
#96
Rattle skrev:
Står fortsat på at BUL sitt utspill var nødvendig fra BUL sin side.
Det var definitivt ikke nødvendig. Du ser jo selv hva det har skapt av negative følger. Er det slik du ønsker at altafotballen skal være, med kriging mellom klubbene?
 

Jens

Aktivt medlem
#98
Sentrale politikere i AP ? (Fagerhaug og Henriksen ? ) Hørt fra 3 person, hva slags argumentasjon er det du fører med slike kilder ?
Slutt nå med dette med fellesstadion, en stadion bygd av Alta IF hadde vært å betrakte som en hovedarena som også andre har nevt tidligere jfr. Molde, Ålesund etc.
Kommunen kunne sikkert gått for dennne løsningen hadde forarbeidet til Alta IF vært grundigere og litt mer beregnende, det skal sies.
 
Topp