• Forumet er stengt for nye innlegg, men du kan fortsatt gå inn på eldre årganger for å lese.

Styret melder...

Status
Stengt for ytterligere svar.

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#1
Steinbergets styre vil bruke denne tråden for å opplyse om viktige saker.

På årsmøtet 5. februar blei det holdt valg av nytt styre:
Leder med økonomisk ansvar: Håvard Thomassen
Nestleder med protokollansvar: Aase Elise Geithung
Markedsansvarlig: Tron Stein Berge
Arrangementsansvarlig: Vegard Thomassen
Styremedlem: Kim Daniel Svendsen

Etter å ha vært i møte med Alta IF 12. februar, kom man i fellesskap fram til at all kontakt med Alta IF, media og Steinbergets sponsorer skal gå gjennom styret; fortrinnsvis leder, nestleder eller markedsansvarlig. Dette gjelder selvfølgelig saker når man uttaler seg på vegne av Steinberget. Hvis noen ruger på noen gode idèer, ta kontakt med de nevnte personer - så videreformidles det.

Saker som er under bearbeiding, og som vil bli sagt mer om etter hvert:

Steinberget skal i år prøve å få flere sponsorer, dette vil gi uttrykk i forhåpentligvis sponsing av bortekampturer. Alt etter hvor mye som kommer inn.

Det er også lagt planer for møtested før hjemmekamper, med full supporterpakke... - Dessuten muligens visninger av bortekamper.
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#2
Steinberget vil i år satse på enkelte bortekamper, TV2-sendte kamper vil være prioritert. Til disse kampene vil det settes en bestemt pott, som deles på de steinbergerne som har meldt seg på. Resten av billettsummen vil da være egenandel. Mulig at vi kan få være med på lasset når det gjelder Alta IF, men hittil har de hatt full-flexi-billetter. Dette er svært dyre billetter, så da er det bedre å sørge for egen grupperabatt (ti eller flere personer).

Som medlemmer av Steinberget, er vi Alta IFs samarbeidspartnere. Dermed kommer vi til å få samarbeidspartnerkort og rabatt på Umbro- og supporterklær på Intersport. Dette kommer vi tilbake til etter mer informasjon fra Alta IF.

Årets bauta vil også bli delt ut i år. Vi ber derfor folk om å snakke med oss etter kamp og si litt om sin mening; hvem fortjener tre, to eller en stjerne?

Serveringsplass før hjemmekamp vil bli Studenthuset City. Kontrakten er snart ferdig. Vil komme tilbake med de svært spennende planene som er lagt, så fort det er underskrevet.

Det ser ut som om Steinberget får ny konto i år, ber derfor om tålmodighet når det gjelder innbetaling av medlemskap. Det blir gitt beskjed når alt er klart.

Årets medlemspriser vil bli:
200 kr for t-skjorte eller genser + medlemskap.
100 kr for fornyelse av medlemskapet. Fornyelse gjelder kun for dem som var betalende medlemmer i fjor.

Mest sannsynlig blir det en stand i siste helga av mars.

Alta IF-informasjon:
6. juli er det satt opp hjemmekamp mot Hønefoss. Den blir nok flytta, siden Finnmarkshallen blei booka for et par år siden av Jehovas vitner den helga. Om det blir fredags- eller mandagskamp eller hva det blir til, har ikke forbundet bestemt ennå.

Ellers: Sett av fredag 4. april, da er det KICK OFF!
 

Håvard Th

Stabilisator
Medlem av ledelsen
#3
Har ordnet nytt kontonummer for en tid tilbake, og da kan det vel legges ut her:

1201.77.83805

Ellers kan det meldes at bortesupportere planlegges inviteres med på diverse aktiviteter hvis de vil oppleve Alta.
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#4
Det blir fotballvorspiel på Studenthuset City før kamper! Dørene åpner kl 12, vi går i samla gjeng opp til Finnmarkshallen kl 1645. Bortelagets supportere vil også bli invitert dit. I døra vil det være inngangspenger, dvs man betaler der for kampbilletten (hvis ikke man har sesongkort) + noen få kroner til. Der vil det være muligheter for å kjøpe mat og, selvfølgelig, drikke. MØT OPP! Sosialt og stemningsgivende :)

PS. Man må ikke overdrive inntaket av alkoholholdige drikker, tydelig berusa personer vil ikke slippe inn i Finnmarkshallen.
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#6
På årsmøtet 10. desember blei det holdt valg av nytt styre:
Leder: Tron Stein Berge

De fire andre i styret skal bestemme sin post internt på første styremøte i januar:
Håvard Thomassen
Aase Elise Geithung
Hanna Fredriksen (ny)
Jimmy Nilsen (ny)

Vara: Solveig Mortensen (ny) og Kim Daniel Svendsen.

Andre saker som ble vedtatt er Steinbergets vedtekter. Dette for at supporterklubben skal få organisasjonsnummer.

Det ble også oppklart hvorfor Steinberget ikke arrangerer offisielle bortekampturer. Man må da ha med en representant fra Alta IF, dessuten må man møte opp på møtet tre timer før kampstart. I tillegg står man ansvarlig for ødeleggelser...

Det ble fremmet ønske om forslagskasse, der alle kan skrive inn ønsker og ideer til hva Steinberget kan gjøre. Dette ble vedtatt, send inn til e-post: aaseelise@hotmail.com
 

Håvard Th

Stabilisator
Medlem av ledelsen
#7
Vedtekter Steinberget

§1 NAVN
Navnet er STEINBERGET SUPPORTERKLUBB, eller bare STEINBERGET i kortversjon.

§2 FORMÅL
Steinberget har som formål å:
- være en supporterklubb for supportere av ALTA IF fotball
- organisere supporterne til ALTA IF fotball

§3 BESLUTTENDE ORGANER
Supporterklubbens besluttende organer er årsmøtet og styret, der årsmøtet står over styret.

§4 STYRET
Steinberget drives av et styre, for ett år av gangen. Styret er ulønnet, og velges av årsmøtet. Styret konstituerer seg selv i et eget møte snarest mulig etter valget.

§5 MEDLEMMER
Som medlem i Steinberget regnes enhver person som har betalt medlemskontingent for inneværende sesong/år, og som ikke er suspendert/utestengt etter vedtak fra styret.

§6 KONTINGENT
Kontingentens størrelse settes av styret, og betales forskuddsvis for å være medlem inneværende år. Styret har anledning til i enkelte tilfeller å frafalle kontingent etter skjønn.

§7 ÅRSMØTET
Supporterklubbens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes hvert år innen utgangen av februar. Styret innkaller til årsmøte med minst 10 dagers varsel på egnet måte, som gjerne kan være en nyhetssak på supporterklubbens nettside. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, og har stemmerett til årsmøtet. Styret kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.

Dersom 2/3 av styret finner det nødvendig, eller 50 % av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det ovenfor styret, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er angitt i innkallingen.

Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom en delegat krever det, skal det foretas skriftlig avstemming. Hvis ingen krever skriftlig avstemning holder det med håndsopprekking. Kun medlemmer som er til stede på årsmøtet har stemmerett.

§8 UTELUKKELSE
Styret kan utelukke et medlem for videre medlemskap for kortere eller lengre tid dersom medlemmet ved sin oppførsel kan sies å være til skade for Steinberget sin virksomhet. Utelukkelse kan ankes inn til årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig.

§9 UTMELDELSE
Utmelding av Steinberget må sendes skriftlig til styret. Når utmeldingen er mottatt og registrert, regnes medlemskapet som umiddelbart avsluttet. Utmelding gir ikke rett til refundert kontingent. Utmeldelse skjer også automatisk hvis man ikke fornyer sitt medlemskap for en ny sesong.

§10 VEDTEKTENE
Endringer av vedtektene kan bare foretas i ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Det kreves minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene.

Oppstår det uenighet om fortolkningen av disse vedtektene, eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste årsmøte. Styret kan ta avgjørelse i spørsmålet hvis tiden ikke tillater årsmøtebehandling. Medlemmer binder seg til å ikke bringe tvister om vedtektene for rettslig prøving. Eventuelle tvister skal fortrinnsvis avgjøres av årsmøtet, eventuelt styret.

§11 OPPLØSING
Beslutning om oppløsning kan bare treffes i ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med minst 2/3 flertall. Skjer dette innkalles det til ekstraordinært årsmøte 6 uker senere hvor vedtaket må gjentas med 2/3 flertall for at oppløsning skal skje. Blir klubben oppløst skal årsmøtet også avgjøre hvor dens aktiva skal tilfalle.
 

duracellkanin

Erfarent medlem
#8
Medlemskap i Steinberget og sesongkort

Nå står jo en ny sesong for døren, starter visstnok 5.april.

På årsmøtet i desember ifjor så ble det vedtatt at Steinberget skulle få seg et organisasjonsnummer og få nytt kontonr i den forbindelse.
Er det blitt gjort eller hvordan er det på den fronten?
Hvilket kontonummer skal vi bruke? Det gamle som HåvardTH skrev opp under tråden styremelder eller ett annet?
Når kan vi bestille sesongkort??
Håper noen i styretkan ta seg litt tid å informere om dette på denne tråden, det er sikkert mange med meg som lurer og har tenkt på disse tingene.:2)
 

Håvard Th

Stabilisator
Medlem av ledelsen
#9
Det blir stand på storsenteret lørdag den 31, hvor vi starter opp salg av medlemskap og diverse. Etter styremøtet i forrige uke, har Tron og jeg møttes ang. org. nummer og det meste skal være på plass for at Tron skal kunne gjøre dette. Da vi snakket var det bare et par ting som manglet. Når Tron får signert dette (digitalt), og det er behandlet godkjent, så burde vi kunne ha org. nummer i begynnelsen av februar en gang.

Inntil da er det bare å avvente medlemskap - første mulighet vil bli på standen som nevnt over. Sesongkortene må Alta IF ha klare før vi kan selge dem, og vet ikke om de blir klare til lørdag, men hvis de er det så skal vi nok klare å selge. Sesongkortene kom jo veldig sent i fjor, men skal komme tidligere i år.
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#10
Medlemskapet til Steinberget koster kr 300,- for 2009. Det inneholder en fordelspakke, siden vi har klart å få et samarbeid med flere bedrifter i Alta. I tillegg får man med Steinbergets t-skjorte. De som kjøper sesongkort for Steinberget-pris har kjøpt seg plass på Steinbergets tribune. Spør oss om hva det innebærer på stand 31. januar på Storsenteret (kl 12-16?). Sesongkortpris blir satt av Alta IF.
 

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#11
Endringer innad i styret: Tron Stein Berge har sagt fra seg lederstillingen grunnet ny jobb. Han er dermed vanlig styremedlem. Styret bestemte at den nye lederen av Steinberget skal være Aase Elise Geithung.
 

RS

Admin
Medlem av ledelsen
#13
Endringer innad i styret: Tron Stein Berge har sagt fra seg lederstillingen grunnet ny jobb. Han er dermed vanlig styremedlem. Styret bestemte at den nye lederen av Steinberget skal være Aase Elise Geithung.
Hehe... snakker du om deg sjøl i tredjeperson? :)
 

Håvard Th

Stabilisator
Medlem av ledelsen
#15
Bedre sent enn aldri:

Tron trakk seg fra sitt styreverv på forrige styremøte, og dermed ble Solveig Mortensen og Kim Daniel Svendsen fullverdige medlemmer av styret. Begge har til nå vært vara-medlemmer, men som bestemt på årsmøtet ville begge "rykke opp" hvis noen trakk seg ut av styret.
 
Status
Stengt for ytterligere svar.
Topp