Årsmøtet i Steinberget har sørget for nytt styre:

Leder: Christine V. Wærnes (tidl. nestleder)
Nestleder: Anders Ryeng Andreassen (ny)
Økonomiansvarlig: Steffen Eriksen Haneboe (ny)
Sekretær: Aase Elise Geithung (tidl. leder)
Styremedlem: Kathrine Jakobsen (tidl. vara)
Vara: David Sandem (ny)
Vara: Liv Heitmann (gjenvalgt)