Steinberget innkaller til årsmøte onsdag 5. februar kl 20:00 - 21:30 på Peppes Pizza (det lille rommet).

Saksliste:
- Kort oppsummering av supporteråret 2013, samt informasjon
- Valg av nytt styre (stemmeberettigede er fjorårets betalende medlemmer)
- Eventuelt (innkommende saker)

Velkommen!