Onsdag holdt Steinberget årsmøtet. Alta IF var representert med Rune Repvik.

Ny giv, nye ideer og et par nye navn inn i styret:

Leder: Christine V. Wærnes
Nestleder: Aase Elise Geithung
Økonomi/talsmann: Steffen E. Haneboe
Styremedlem: David Sandem
Styremedlem: Stine Ek (ny)
Vara: Liv Heitmann
Vara: Silje Wetteland (ny)