Steinberget supporterklubb innkaller til årsmøte torsdag 5. februar kl 20:00 - 21:30 på Peppes pizza (det lille rommet). 

Saksliste: 
- Godkjenning av stemmeberettigede (fjorårets betalende medlemmer), innkalling og saksliste.
- Styrets beretning 2014.
- Handlingsplan 2015.
- Valg av styre.
- Eventuelt (innkommende saker).