Torsdag kveld holdt Steinberget årsmøte. Der var det en rask gjennomgang av økonomi, styrets beretning og handlingsplan, før spesialinviterte Rune Repvik, Alta IFs hovedtrener, holdt et inspirerende og informativt innlegg. 

Det sittende styret ble gjenvalgt, der det ble gjort noen "indre omrokkeringer":
Ny leder (med økonomisk ansvar): Steffen Eriksen Haneboe
Nestleder/sekretær: Aase Elise Geithung
Kreativ markedsansvarlig: David Sandem
Styremedlemmer: Christine V. Wærnes og Stine Ek
Vara: Silje Wetteland og Liv Heitmann