Steinberget supporterklubb innkaller til årsmøte mandag 8. februar kl 20:15 - 21:30 på møterommet på Peppes Pizza.

Saksliste: 
- Godkjenning av stemmeberettigede (fjorårets betalende medlemmer), innkalling og saksliste.
- Styrets beretning 2015.
- Handlingsplan 2016.
- Valg av styre.
- Eventuelt (innkommende saker).