Årsmøtet til Steinberget supporterklubb ble avholdt 8. februar. Fra Alta IF Fotball kom Rune Repvik og Thomas Torgersen, som begge holdt gjesteinnlegg. Vi har mye å se fram til i år!

Nytt styre ble valgt.
Leder: Aase Elise Geithung (gjenvalgt) 
Nestleder: Silje Wetteland (gjenvalgt)
Markedsansvarlig: Britt Hege Christoffersen (ny)
Styremedlemmer: Liv Heitmann (gjenvalgt) og Fadi Anton Yazaji (ny)
Vara: Anne-Marie Buene (ny) og David Sandem (gjenvalgt)