Steinberget supporterklubb innkaller til årsmøte tirsdag 28. februar kl 19:00-20:30 på Peppes pizza (det lille rommet). 

Saksliste: 
- Godkjenning av stemmeberettigede (fjorårets betalende medlemmer), innkalling og saksliste.
- Styrets beretning 2016 og handlingsplan 2017.
- Vedtektsendringer
- Valg av styre.
- Eventuelt

Velkommen!