Steinberget supporterklubb innkaller til årsmøte tirsdag 26. februar kl. 18:00 - 19:00 på Stakeriet. 

Saksliste

- Godkjenning av stemmeberettige (fjorårets betalende medlemmer), innkalling og saksliste

- Styrets beretning 2018 og handlingsplan 2019

- Valg av styre 

- Eventuelt 

 

Velkommen!