Steinberget supporterklubb innkaller til årsmøte torsdag 27. februar kl. 18:30-19:30 på Stakeriet (møterommet). 

Saksliste:
- Godkjenning av stemmeberettigede (fjorårets betalende medlemmer), innkalling og saksliste
- Styrets beretning 2019 og handlingsplan 2020
- Valg av styre
- Eventuelt 

Velkommen!