Årsmøtet er satt til mandag 28. februar kl 18:30. Sted: Møt opp ved hovedinngangen til Sandfallet ungdomsskole. 

Agenda: Vanlige årsmøtesaker og valg av nytt styre.

Frist for innkomne forslag er 21. februar. 

Fjorårets betalende medlemmer har stemmerett, men møtet er åpent for alle. Velkommen!