Fredag 24. februar ble det avholdt årsmøte i Steinberget supporterklubb med vafler, valg og prat. 

Alta IF Fotball var representert ved sportslig koordinator, Andre Drogset Dønjar, og hovedtrener for A-lag herrer, Mate Duilo. De snakket om spillere og ståa generelt i klubben. Duilo kom med en anmodning: "Med deres håp og deres hjelp, vil vi bli bedre. Vi trenger dere og ønsker enda flere publikummere!"

Anne-Marie og Britt Hege fortalte om Norsk Supporterallianse-seminaret, i tillegg til at vanlige årsmøtesaker ble behandlet. Under håndteringen av handlingsplanen 2023 ble det tydelig at vi gleder oss stort over "jentan opp og frem"-satsingen. Vi applauderer at kvinnefotballen i Alta IF igjen løftes.

Styret ble gjenvalgt med interne rollebytter og med et comeback som vara:
Leder/talsperson: Britt Hege Christoffersen (995 74 611)
Kasserer/SoMe: Aase Elise Geithung
Tifoansvarlig: Odd Kristian Kaushik
Styremedlemmer: Tom-Andre Guttormsen, Liv Heitmann
Varamedlemmer: Anne-Marie Buene (ny), Silje Wetteland