Årsmøtet er satt til onsdag 28. februar kl. 18:00 - 19:00.
Sted: Møt opp ved hovedinngangen til Sandfallet ungdomsskole. 

Agenda:
- Vanlige årsmøtesaker
- Valg av nytt styre
- Eventuelt

Frist for innkomne forslag er 23. februar. 

Fjorårets betalende medlemmer har stemmerett, men møtet er åpent for alle.